Υπηρεσίες-Έργα (Services-Projects)

Εκσκαφές Θεµελίων

Η Εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των εκσκαφών και των χωματουργικών εργασιών από το 1978. Στο πελατολόγιο μας υπάρχει ένα μακρύς κατάλογος από επιτυχημένες συνεργασίες με Τεχνικές Εταιρίες, Εργολάβους Οικοδομών, Δήμους, Κοινότητες αλλά και Ιδιώτες, σε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.
Χάραξη Ορίων Εκσκαφής με Τοπογράφο μηχανικό βάση Σχεδιαγράμματος Εκσκαφών. Χαράσσονται τα όρια της εκσκαφής και χωροθετείται το κτίριο στο οικόπεδο. Εκτελείται εκσκαφή σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου (3Α).

Κατεδαφίσεις κτιρίων

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Α. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. Τεχνικά-Χωματουργικά Έργα Κασσάνδρας διαθέτει άριστη τεχνογνωσία όσον αφορά στον προγραμματισμό και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας μια κατεδάφιση. Έτσι, η εταιρεία μας με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μηχανημάτων που διαθέτει και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την ολοκλήρωση κάθε είδους κατεδαφίσεων που απαιτεί την χρήση Μηχανικών Μέσων όπως Κτιρίων, Αποθηκών, Ξενοδοχείων κ.α. Αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις με κομπρεσέρ, υδραυλικά σφυριά & υδραυλικά ψαλίδια διαφόρων τόνων.

Εκβραχισμοί

Η τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με την σύγχρονη μηχανική υποστήριξη της Εταιρείας μας, οδηγούν στην επίτευξη οποιουδήποτε είδους εκβραχισμού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο απαιτητικές προκλήσεις που μπορεί να παρουσιαστούν. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εκβραχισμό οικοπέδων και εκτάσεων σε περιπτώσεις που οι βράχοι εμποδίζουν την πραγματοποίηση ή εξέλιξη διαφόρων άλλων έργων και με τον απαιτούμενο σεβασμό τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Χάρη στην εμπειρία και άρτια εξειδίκευση του προσωπικού μας μπορούμε γρήγορα και οικονομικά να φέρουμε σε πέρας κάθε εργασία εκσκαπτική ή εκβραχισμού προς όφελος του πελάτη.